Loading

wait a moment

Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư) mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị điện tử

 

Đính kèm:
– Thư mời
– Chương trình
– Phiếu đăng ký
The post Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư) mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị điện tử appeared first on HCA.