Loading

wait a moment

HCA – Dấu ấn 30 năm

30 năm là một chặng đường đáng tự hào của một tổ chức xã hội nghề nghiệp như HCA. Cùng với sự ủng hộ của lãnh đạo bộ ngành, chính quyền thành phố, các cá nhân, tập thể hội viên, hoạt động của HCA luôn sống động, liên tục được đổi mới qua các thời kỳ nhằm phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của đất nước và xu thế phát triển toàn cầu. Nhằm đúc kết lại quá trình hình thành và phát triển, HCA trân trọng giới thiệu Kỷ yếu “Dấu ấn 30 năm” đến Quý vị.

Đính kèm:
Kỷ yếu HCA 30 năm
The post HCA – Dấu ấn 30 năm appeared first on HCA.


Thursday January 01, 1970